שירות


לובופרינט רואה עצמה כחברה אשר בראש ובראשונה מוכרת שירות ללקוחותיה.
מדיניות ברורה של שירות 'מוטה לקוח' המבוססת על קשר שוטף ואינטראקטיבי עם כל אחד מלקוחותיה הינה מאבני היסוד של לובופרינט.

הטיפול בלקוח הינו אישי - משלב הרעיון ועד יישומו. מחלקת קשרי לקוחות פועלת כצוות המלווה אתה לקוח, מכיר את צרכיו, דגשיו, לוחות הזמנים ומועדי האספקה.

שיטת עבודה ללא מלאים  -  אספקה "בדיוק בזמן"  -  Just In Time)  JIT)
במהלך השנים זיהתה לובופרינט את הצורך המהותי בשמירה על מלאים קטנים אצל הלקוחות ובכך חסכון משמעותי בעלויות מימון ואיחסון התוצרת.כדי לענות על צורך זה, אימצה לובופרינט דרך המאפשרת את אספקת האריזות ישירות לקוי הייצור של הלקוח - "בדיוק בזמן" - JIT (Just In Time). בשיטה זו, מבצע הלקוח את עבודתו באופן שוטף עם אחזקת מלאי מינימאלי למקרה של בלתי צפויים וחוסך בצורה דרמטית הן את עלויות מימון המלאי והן את עלויות איחסונו.

מדיניות זו חייבה את לובופרינט להגיע לרמת היערכות לוגיסטית ויעילות בייצור, המסוגלת לתת מענה מיידי לדרישות הלקוחות על בסיס שבועי ולעיתים אף יומיומי.לובופרינט מחויבת לדפוסי ניהול וייצור קפדניים תוך יישום מערך של  "אפס תקלות" המובטח על ידי יתירות בקוי היצור וציוד גיבוי יקר הנכנס לפעולה מיידית במידה שמתרחשת תקלה כלשהי. זאת גם אחת הסיבות שהעבודה בלובופרינט היא סביב השעון על מנת לעמוד במועדי האספקה המדויקים, לעיתים - ישירות מקו הייצור.

אחד מסודות ההצלחה שלגישה זו, היא ההשקעה המתמדת בטיפוח העובדים והעלאת רמת המיומנות שלהם, כאשר לרשותם עומד מערך של ציוד שבכל זמן נתון הוא המתקדם ביותר בעולם בתחום דפוס השקע והאריזות הגמישות.

אסטרטגית ה-JIT  שפותחה ויושמה על ידי לובופרינט כבר בשנות ה-90 המוקדמות, יצרה עבור לקוחותינו יתרון יחסי ברור, וחידדה את ייחודה של לובופרינט בענף האריזות הגמישות בישראל.